×

Velika začetnica za dvopičjem
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pišemo začetnico za dvopičjem, ko sledi končno ločilo.

  Sodelujoče vprašam:
  kako so se počutili na izletu?
  Jim je bil ogled všeč?

  ali

  Sodelujoče vprašam:
  Kako so se imeli na izletu?
  Jim je bil ogled všeč?


  Odgovor:

  Pisanje začetnice v odvisnem vprašalnem stavku je v veliki meri odvisno od skladenjske povezanosti uvajalne povedi in vprašalne povedi. Če želimo stavka skladenjsko povezati, pišemo brez dvopičja in raje uporabimo vejico:

  Sodelujoče vprašam, kako so se počutili na izletu, ali jim je bil ogled všeč …

  Če pa med skladenjsko samostojnima enotama uporabimo dvopičje, potem postavimo ostrejšo ločnico, zato vsako poved lahko razumemo kot samostojno naštevalno enoto in tudi vsako pišemo z veliko začetnico:

  Sodelujoče vprašam:
  Kako so se imeli na izletu?
  Jim je bil ogled všeč?

  Helena Dobrovoljc (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.