×

Stičnost pri simbolih
 • Vprašanje:

  Kako je s stičnostjo pri oznakah W, Hz, V ...? Recimo, 1000 W ali 1000W? Ker gre za dve besedi, sklepam, da bi jih morali zapisovati nestično, vendar je nestičen zapis težko razumljiv oz. lahko prihaja do zmede ob prelomu vrstice. Kaj svetujete?


  Odgovor:

  Med številko in ustreznim simbolom za mero oz. enoto (%, W, Hz, cm ipd.), ki je krajšava besede, pišemo razmik, saj (kot pravite sami), gre za dve besedi:

  • sto odstotkov ......... 100 odstotkov ........ 100 %
  • tisoč vatov ........ 1000 vatov ............. 1000 W

  Izjemo predstavlja edinole stopinja (Celzija, kotna stopinja), minuta in sekunda, kar se piše stično:

  • 10°, toda 10 °C (saj je °C 'stopinja Celzija' simbol za enoto, kot m ali %).

  Težav imamo več, ko želimo v zapis s simboli prenesti pridevniške, torej enobesedne oblike, npr.:

  • desetodstotni...... 10-odstotni ..... 10-% (zadnji zapis ni kodificiran, v nekaterih okoljih vezaj tudi izpuščajo, torej 10%, vendar je zapis z vezajem manj dvoumen)

  Nestični zapis ni težko razumljiv, v različnih strokovnih, zlasti pa učbeniških besedilih je dobro uveljavljen.

  Če se želite izogniti prenosu simbola v drugo vrstico, lahko uporabite tako imenovani nedeljivi presledek, ki ga npr. v urejevalnikih besedil različnih operacijskih sistemov dobite na različne načine:

  • s pritiskom na kombinacijo tipk [Ctrl Shift preslednica] (Microsoft Windows)
  • s pritiskom na kombinacijo tipk [Alt preslednica] (Mac OS)

  Helena Dobrovoljc (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.