×

Ime sklona: rodilnik
 • Vprašanje:

  Zakaj se drugi sklon imenuje rodilnik, prav tako latinsko genitiv -- kaj ima to opraviti z roditi?


  Odgovor:

  Odgovore na to in temu podobna vprašanja boste našli v Slovenskem etimološkem slovarju.

  Če na kratko povzamem: latinski slovnični izraz casus genetivus je napačno kalkiran po grškem ptósis geniké »rodilnik«, kot da bi se pridevnik genikós nanašal na génos v pomenu »rojstvo«. V grškem slovničnem izrazu je namreč podstava génos mišljena v pomenu »izvor, rod, pleme, vrsta« in kaže na pogosto prilastkovno funkcijo tega sklona. Rodilniška oblika v besedni zvezi list jablane npr. pove, da je to list, ki izvira z jablane, da je torej eden od listov te vrste drevesa, ne pa morda hruške ali celo knjige.

  Marko Snoj (junij 2014)