×

Podarjenemu konju gledamo na ali v zobe?
  • Vprašanje:

    Zanima me, zakaj se reče podarjenemu konju se ne gleda NA zobe in ne podarjenemu konju se ne gleda V zobe.


    Odgovor:

    V frazemu podarjenemu konju se ne gleda na zobe je glagol gledati uporabljen v pomenu 'prisojati čemu pomembnost', ki zahteva vezljivost s predlogom na, kateremu sledi tožilnik. Ta pomen glagola gledati navaja SSKJ za številko 6, kjer preberemo tudi zgled: če je šlo za sina, ni gledal na stroške, kar pomeni, da mu stroški, če je šlo za sina, niso bili pomembni. Frazem temelji na metodi ugotavljanja starosti konja po stanju njegovih zob, ki so jo uporabljali zlasti kupci, saj je bil star konj cenejši od mladega.

    Marko Snoj (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.