×

Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«
  • Vprašanje:

    Upam, da pišem na pravi naslov. Zanima me namreč izvor besede tičati oz. obtičati. Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem.


    Odgovor:

    Odgovore na to in temu podobna vprašanja boste našli v Slovenskem etimološkem slovarju. Če na kratko povzamem, je razlaga taka. Obtičati je dovršnik od tičati, pri čemer predpona spreminja pomen osnovnega glagola podobno kot npr. v paru obstatistati. Osnovni glagol tičati, ki ga poznajo tudi nekateri drugi slovanski jeziki, pa je neprehodni par od tikati v pomenu 'dotikati se, vtikati, zatikati'. Glagol tičati (in posledično obtičati ) je torej domačega, slovenskega in torej slovanskega izvora, njegov prvotni pomen je 'biti zataknjen'. Dalje je soroden z našimi glagoli so-, iz-, na-, pod-, pri-, s-, v-, za-takniti , od katerih vsak tvori svojo besedno družino.

    Marko Snoj (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.