×

Sklanjanje priimka »Koleša«
 • Vprašanje:

  Pišem vam, ker me zanima, kako se pravilno sklanja priimek Koleša v primeru, da gre za osebo moškega spola. Je pravilno sklanjati po drugi moški sklanjatvi, torej s Kolešo v orodniku?


  Odgovor:

  Samostalnike moškega spola na -a uvrščamo v drugo moško sklanjatev, kar pomeni, da jih pregibamo po dveh paradigmah:

  • po prvi ženski sklanjatvi (vzorec: lipa lipe...)
  • po prvi moški (vzorec: korak koraka ...)

  Priimek Koleša torej sklanjamo variantno, tako kot Bratuša, Erniša, Jakša, Janša, Masleša, Raša, Ropoša, Strniša, Vratuša …:

  • Koleša Koleše Koleši Kolešo pri Koleši s Kolešo
  • Koleša Koleša Kolešu Koleša pri Kolešu s Kolešem

  V moški paradigmi opozarjamo na preglas v orodniku: s Kolešem. Preglas se uveljavlja tudi pri svojilnem pridevniku: Kolešev, ki pa je tvorjen le s pomočjo moškega obrazila (torej ne na način Kolešin).

  Helena Dobrovoljc (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.