×

Vejica za medmetom
 • Vprašanje:

  V zadnjem času sta me zmotila naslova dveh komentarjev, objavljenih v medijih. Prvi primer je zapis: Zbogom orožje. Drugi primer je: Adijo pamet.

  Zmotilo me je, da ne en ne drug nimata vejice. Kakšno pravopisno pravilo velja v tem primeru?


  Odgovor:

  V skladenjski rabi lahko besedi adijo in zbogom najpogosteje srečujemo v dveh položajih:

  1. kot medmeta (adijo/zbogom, prijatelji) kot pozdrava oziroma medmeta v medčloveški komunikaciji, torej v vlogi stavka (pastavka), zato ju v skladu s pravopisnim določilo pišemo ločena z vejico od preostalega besedila (Slovenski pravopis 2001 v členu 343);
  2. kot samostalnika, najpogosteje v preneseni rabi, kjer pa ju rabimo v pomenu 'konec, zaključek nečesa', tedaj vejica ni upravičena (Slovenski pravopis 2001 v členu 344 oz. v slovarju: zbogom, adijo).

  Vaša primera je načeloma mogoče interpretirati na oba omenjena načina. A če se obema zvezama posvetimo malo bolj podrobno, ugotovimo, naslednje:

  • Stalna besedna zveza zbogom orožje se je uveljavila zaradi tako naslovljenega Hemingwayevega romana Zbogom orožje, v izvirniku zapisanega A Farewell to Arms, sicer pa pogosto brez ločila. Četudi je v izvirniku raba nemedmetna (lahko bi rekli tudi Slovo od orožja), pa je tudi v tem primeru v slovenščini mogoče zvezo pojmovati medmetno in raba vejice je upravičena.
  • Naslov pesmi Adijo pamet Lačnega Franza (1982) oz. Zorana Predina (1996) je mogoče razumeti medmetno (četudi je pesem pisana v celoti brez vseh ločil), saj je očitno, da pesem govori o poosebitvi pameti in slovesu, zato je medmetna raba upravičena:
   Adijo pamet stara kurba adijo svet
   pusti betonske nosilce naj ga nosijo
   adijo pamet danes gremo na izlet

  Podobnih brez vejice pisanih frazeoloških enot ni malo: velikokrat je napačno brez vejice pisano ime igre človek, ne jezi se, naslov filma Ne joči, Peter ipd.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.