×

Slovenski prevod za »oxymoron«
 • Vprašanje:

  Zanima me slovenski prevod za oxymoron. Ali kar poslovenim angleško besedo v oksimoron ali bi bil primernejši kateri drugi izraz?

  Oxymoron je angleški izraz, samostalnik, za besedne zveze, katerih se dve besedi, ki sta v konjunkciji, zdita neskladni ali protislovni (kontradiktorni). Izvirno je beseda iz grščine oxumōron, iz oxus (angl. Sharp) 'ostro, točno' mōros (angl. Foolish) 'nespametno'.


  Odgovor:

  Grški izraz oksýmōron že več kot stoletje uporabljamo v podomačenem zapisu in izgovoru oksimóron z redkejšo naglasno različico oksímoron, prevajamo pa ga kot bistroumni (ali duhoviti) nesmisel.

  Take in podobne osnovne podatke o slovenskih besedah, pa tudi precej bolj zapletene, si lahko preberete v Slovarju slovenskega knjižnega jezika in drugih slovarjih Inštituta za slovenski jezik, ki so prosto dostopni na naslovu http://bos.zrc-sazu.si/, pa tudi v izvirnih slovenskih in prevedenih literarnoteoretskih delih, kot je recimo Besedna umetnost Silve Trdine.

  Marko Snoj (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.