×

Vejica in zveza »pod pogojem da«
 • Vprašanje:

  Želela bi zastaviti vprašanje glede postavljanja vejice v zvezi pod pogojem da.

  Ali se ta zveza (lahko) uporablja kot večbesedni veznik in bi bila torej upravičena vejica ali pred pod pogojem ali pred da (ne pa na obeh mestih)?

  Če je tako, ali je v naslednjem konkretnem primeru katera od postavitev ustreznejša:

  • Ta sklep začne veljati 1. aprila 2014, pod pogojem da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP.
  • Ta sklep začne veljati 1. aprila 2014 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP.

  Ali pri tej zvezi sploh ne gre za večbesedni veznik (pri katerih so prvi deli ponavadi prislovi ali členki, v tem primeru pa seveda ni tako) – in če je tako, ali bi morali uporabiti dve vejici:

  • Ta sklep začne veljati 1. aprila 2014, pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP.

  Ali sploh zastavljam napačno vprašanje – naletela sem namreč tudi že na mnenje (v nobenem viru pa nisem našla potrditve), da se je zvezi pod pogojem da bolje izogniti in namesto tega uporabiti preprosto če. Ali je zveza vseeno sprejemljiva oz. neproblematična, če želimo poudariti ta pogoj?


  Odgovor:

  Izhajajoč iz Slovenske slovnice (Toporišič 2004 : 627), gre v primeru pod pogojem za predložno zvezo, ki nastopa v vlogi prislovnega določila oz. za zvezo, ki uvaja pogojni odvisnik. Po njem se vprašamo z vprašalnico: pod katerim pogojem?, lahko tudi kdaj? ipd. Torej: pod katerim pogojem začne veljati ta sklep 1. aprila 2014? in odgovor: Ta sklep začne veljati 1. aprila 2014 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP.

  Tudi v SSKJ imamo primere zapisa take zveze brez prve vejice: knjigo ti bom posodil pod pogojem (ali: s pogojem), da mi jo boš kmalu vrnil; dam ti knjigo pod pogojem, da jo kmalu vrneš.

  Če želimo pogoj posebej izpostaviti, kot v primerih: prodam, toda le pod pogojem, da plačate takoj (SSKJ) ali: ta sklep začne veljati 1. aprila 2014, in sicer pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila …, je mogoče uporabiti vejico na obeh straneh vrinjene povedi, in sicer tudi v primerih, ko tak poudarek (in sicer ipd.) izpustimo, kot navaja tudi Slovenski pravopis (str. 40, § 340).

  Problemu zapisa vejice bi se bilo mogoče izogniti, kot ugotavljate, z uporabo veznika če:

  Ta sklep začne veljati 1. aprila 2014, če so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP.

  Polona Gantar (marec 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.