×

Pridevnika »drug« in »ostali«
  • Vprašanje:

    Kakšna je razlika med zapisoma Drugim je svetoval in Ostalim je svetoval? Drugi primer mi je lektor zavrnil, a ne razumem, zakaj.


    Odgovor:

    Najbrž bo res, kar piše v priročnikih, kakršna sta Slovarj slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis: pridevnik ostali je knjižen, kar pomeni papirnat, ne ravno iz žive govorjene rabe. Zato ga v želeni nevtralni rabi nadomeščamo z nezaznamovanim sopomenskim pridevnikom drug.

    Peter Weiss (julij 2014)