×

Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere
 • Vprašanje:

  V časopisih in tudi drugje se pogosto uporablja zveza delovni pogoji. Glede na moje razumevanje bi bilo boljše uporabiti zvezo delovne razmere, ki se tudi precej uporablja.

  Mi lahko odgovorite, ali je moj občutek pravilen?


  Odgovor:

  Za detereminologizirano rabo je vaš občutek pravilen in ga potrjuje tudi statistika, saj se npr. izraz nemogoče delovne razmere uporablja skoraj trikrat pogosteje kot nemogoči delovni pogoji.

  V natančnejšem izražanju pa je med obema besednima zvezama pomenska razlika. Medtem ko so delovni pogoji praviloma elementi pogodbe o zaposlitvi in kolektivne pogodbe, npr. delovnik od 8. do 16. ure, vprašanje dežurstva, pravica do dopusta, pa delovne razmere, npr. delo v zatohlem prostoru, hrupu, na prostem ipd., ki v širšem smislu vsebujejo tudi delovne pogoje, predstavljajo realne okoliščine, v katerih se izvaja delovni proces. Ta razlika je na površinski ravni opazna že v tem, da izraz delovni pogoj nastopa tudi v edninski obliki, npr. dežurstvo je opredeljeno kot posebni delovni pogoj, medtem ko je izraz delovne razmere, ki ima zbirni pomen, samo množinski.

  Marko Snoj (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.