×

Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilen zapis francoskega mesta Saint-Cyr-sur-Loire (ponekod so vezaji, ponekod jih ni, prav tako je sur enkrat z veliko začetnico, drugič z malo). Kako pravilno sklanjamo to ime in kako se imenujejo njegovi prebivalci?


  Odgovor:

  Pri zapisu imena mesta Saint-Cyr-sur-Loire sledimo zapisu v izvirniku, kar pomeni, da ime pišemo z vezajem, francoski predlog pa z malo začetnico. Po zgledu Slovenskega pravopisa 2001 bi ime sklanjali kot Aix-les-Baines oz. v Aix-les-Bainesu, vendar pa je (glede na pomen sestavin imena) oblika v Saint-Cyr-sur-Loireu manj ustrezna, bolje bi bilo v Saint-Cyru-sur-Loire, torej kot v Šmartnu ob Dreti.

  To ime po pogostnosti uporabe in posledično stopnji podomačitve ni v rangu Frankfurta ob Majni, zato oblike, kot je Saint-Cyr ob Loari, ne zasledimo.

  Tudi pri besedotvorju imamo dileme: po SP 2001 (npr. aixenprovenški; Aixenprovenšan, Aixenprovenšanka) se prebivalci tvorijo iz vseh sestavin, brez vmesnega vezaja (Saintcyrsurloirčan in Saintcyrsurloirčanka – nevtralna tvorba z obrazilom -čan(ka)), pridevnik na -ski pa je saintcyrsurloirski. Ob tvorbi izpuščamo končni nemi e.

  Sicer prebivalca zlahka tvorimo tudi samo iz prvega dela Saintcyrčan, Saintcyrčanka, pridevnik je v tem primeru saintcyrski, če je seveda ob množici teh imen v francoščini (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyr) v konkretnem besedilu jasno razvidno, na katero naselbino Saint-Cyr se nanašajo uporabljene tvorjenke.

  Helena Dobrovoljc (julij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.