×

Razlika med glagoloma »zavedeti se« in »zavesti se«
 • Vprašanje:

  Zanima me razlika med glagoloma zavedati se in zavedeti se. Katera izmed možnosti je pravilna v spodnji povedi? Menim, da prva, čeprav se sliši malo »nenavadno«.

  Danes, ko gospodarska kriza prerašča v splošno politično krizo, smo se tudi v Sloveniji zavedeli/zavedli potrebe po spremembi vrednot.


  Odgovor:

  Razlika med glagoloma zavedati se in zavedeti se je v glagolskem vidu: prvi je nedovršni, drugi dovršni, fazno gledano začetni. Prvi torej izraža trajanje glagolskega dejanja, drugi pa začetek trajanja. Vse to je mogoče razbrati iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki ga najdete na naših spletnih straneh. V primeru, ki ga navajate, je vsekakor treba uporabiti dovršnik, torej glagol zavedeti se, kot ste pravilno ugotovili že sami.

  Vendar Vaša dilema ni v izbiri med glagoloma zavedati se in zavedeti se, temveč kvečjemu med glagoloma zavedeti se in zavesti se, saj v zgledu navedena deležniška oblika zavedli spada h glagolu zavesti se, ki se uporablja le v pomenu 'zbuditi se iz nezavesti'.

  Še bolj verjetno pa se mi zdi, da je Vaša zadrega nastala zaradi razlike med zborno in pogovorno izreko tega deležnika. V večini narečij in pogovornih različicah je namreč tisti nenaglašeni e odpadel, tako kot je odpadel npr. v pogovornih deležniških oblikah izvedli, predvidli, pa vendar pišemo izvedeli, predvideli.

  Če povzamem: pravilen je zapis zavedeli. Pisava zavedli izvira iz pogovorne in narečne izreke in je prav tako napačna, kakor če bi namesto izvedeli napisali izvedli ali če bi namesto predvideli napisali predvidli.

  Marko Snoj (junij 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.