×

Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako uporabiti besedno zvezo: goba šitaka ali goba šitake?


  Odgovor:

  V drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014, SSKJ2) je šitaka opredeljena kot števni samostalnik ženskega spola, ki ga pregibamo po prvi ženski sklanjatvi, nepremični naglasni tip:

  • šitáka šitáke šitáki šitáko šitáki šitáko
  • šitáki šiták šitákama šitáki šitákah šitákama
  • šitáke šiták šitákam šitáke šitákah šitákami

  Samo množinska raba je sicer najpogostejša, na kar slovar tudi opozarja s pojasnilom »navadno v množini« in z zgledi: narezane šitake je stresel v vok in jih popražil; 30 dag posušenih, svežih šitak; juha, omaka, pašteta iz šitak; juha, rižota, testenine s šitakami / gojenje šitak / goba šitaka.

  Z uslovarjenjem v SSKJ se je normiralo tudi doslej raznolike zapise, ki so izvirali iz želje po približanju izvirni izreki (šiitakešítake), in oblikoslovne kategorije tega leksema (šitake, nesklonljivo, ž. spol; SNB).

  Kakor je razvidno iz gradiva, ima šitaka kot »užitna, na deblih rastoča goba z rjavim klobukom nepravilne oblike in belorjavim betom, po izvoru iz Japonske" (taka je razlaga v SSKJ2) v slovenščini že nekaj strokovnih sopomenskih poimenovanj:

  • hrastova nazobčanka: Med zdravilnimi gobami postaja vse bolj znana hrastova nazobčanka ali goba šitaka, ki bo svoje mesto očitno vse pogosteje dobivala tudi na krožnikih Slovencev. (Dolenjski list, 1999)
  • japonska hrastovka: Japonske hrastovke je slovensko ime za gobe, ki smo jim, ko smo jih še manj poznali, rekli kar šitake (shiitake). (Naša žena, 2005)
  • japonski koprenovec: Šitake ali japonski koprenovec je bila do nedavna razen na Vzhodu, kjer jo gojijo na hrastovih deblih ali žaganju, malo znana gojena goba. (Rože in vrt, 2005)
  • japonska nazobčanka: Gre za lesne gobe, med katerimi so najbolj poznane japonska nazobčanka ali šiitake (Lentinula edodes), velika zraščenka ali maitake (Grifola frondosa), svetlikava pološčenka ali reiši (Ganoderma lucidum) in bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus). (Dnevnik, 2007)

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.