×

Možnosti zapisa zvez »Apgarjeva lestvica« in »metoda Marije Montessori«
 • Vprašanje:

  Ali je zapis Apgarjeva lestvica pravilen oziroma dopusten, četudi je poimenovan po ženski? Ali bi bilo ustrezneje Apgarjina lestvica? Enako me zanima za Montessorijevo metodo. Oboje sem že večkrat zasledil v različnih publikacijah o negi in vzgoji otrok.


  Odgovor:

  Zadrega pri pisanju zgoraj omenjenih zvez je velika, saj v Slovenskem pravopisu ta tip še ni bil kodificiran, v njem pa se prepleta več pravopisnih prvin: pisanje velike oz. male začetnice pri izlastnoimenskih pridevnikih na -ov, -ev, -in (Apgarjev in apgarjev, Montessorijin in montessorijin, npr. SP: § 115, 157–159), tvorba pridevnika iz samostalnikov ženskega imena (Apgarin; Montessorijin, npr. SP: § 962–963), akronimska oblika (APGAR – Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration v pediatriji ... ali Adaptation, Partnership, Growth, Affection, Resolution v psihiatriji), izkratično občnoimensko poimenovanje (apgar; npr. SP: § 1021), podomačevanje prevzetih prvin (montesorijin, kot npr. knajpov; SP: § 164) in še kaj.

  Predvsem zato gradivo v jezikovni rabi slovenščine izkazuje precej različic, npr. Apgarjeva lestvica, Apgar lestvica, APGAR lestvica, lestvica Apgar; Montessorijeva metoda, metoda Montessori ipd. Pridevniška oblika Apgarin/apgarin, tvorjena iz samostalnika ženskega spola, v slovenščini ne živi, sporadično pa je mogoče zaslediti oblike, podaljšane z -j; npr. Apgarjina lestvica, ki pa ni osnovano v aktualnih pravopisnih pravilih (prim. SP 2001 § 963). Iz jezikovne rabe je mogoče povzeti tudi prevladujočo rabo velike začetnice obeh primerov.

  Dokler zvezi nista kodificirani, svetujem uporabo v strokovnih besedilih že standardiziranih zvez točkovanje po Virginiji Apgar, pedagogika Marie Montessori, saj po 965. členu SP 2001 priimki ženskih oseb ne tvorijo svojilnega pridevnika. Izjemoma se je ta način uveljavil pri priimkih na -a (Kobilca Kobilčin). Sprejemljiv je tudi zapis pridevniške sestavine apgarjev z malo začetnico (apgarjeva lestvica), pri čemer je raba male začetnice utemeljena s tem, da pravzaprav ne gre za izpeljavo svojilnega pridevnika iz ženskega lastnega imena (*Apgarin), temveč iz občnoimenskega izkratičnega poimenovanja (apgar).

  Nataša Jakop (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.