×

Kako izgovorimo besedo »disertacija«?
 • Vprašanje:

  Ali se reče doktorska diSertacija ali doktorska diZertacija? SP ima pri zapisu s (pri geslu dizertacija napotuje na geslo disertacija), zraven pa nobenega oglatega oklepaja, ki bi nakazoval na posebno izgovarjavo. Torej diSertacija?


  Odgovor:

  Sodobna jezikovna raba kaže, da ob zapisu disertacija soobstajata obe različici izgovarjave: [disertácija] in [dizertácija]. Slednja je sodeč po rezultatih anket pogostnejša, medtem ko besedilni korpusi izkazujejo, da zapis dizertacija ni uveljavljen.

  Podoben razvoj opažamo tudi pri določenih prevzetih besedah, kjer se pripornik s nahaja za zvočnikom n. Pri nekaterih tovrstnih primerih se že uveljavlja fonetični zapis besede (bronza, inzulin, konzumirati, konzervirati, konzerva), pri drugih pa se kljub dolgoletni prisotnosti v slovenskem jeziku še vedno prednostno uporablja zapis z nezvenečim nezvočnikom s (konservativen, konservatorij), kar povezujemo tudi z razširjenostjo besed v splošni rabi.

  Tanja Mirtič (avgust 2014)