×

Ime tkanine »organza«
  • Vprašanje:

    Nekako ne najdem merodajnega odgovora, ali je tkanina organza ali organca. SP 2001 in SSKJ te iztočnice nimata, prav tako je nima Slovar novejšega besedja slov. jezika. V Gigafidi in Kresu je razmerje izenačeno. Zapis kot organza sem našla v Velikem splošnem leksikonu (DZS, Ljubljana 2006), prav tak zapis je v spletnem Tekstilnem razlagalnem slovarju.


    Odgovor:

    Ime tkanine organza izvira verjetno iz francoskega izraza organsin oz. italijanskega organzino, po nekaterih virih sodeč pa jo povezujejo tudi z imenom uzbekistanskega mesta Organzi (Urganǧ), ki je znano po trgovanju s svilo in blagom, in z znamko Lorganza. Besedo izgovarjamo tako, kot je zapisana, zato je tudi poslovenjena različica enaka izvirni: organza. Tako rabo potrjuje tudi tekstilna stroka. Priporočamo torej zapis organza.

    Helena Dobrovoljc (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.