×

Stičnost dvopičja pri zapisu standardov
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se zapisujejo najrazličnejši standardi, ki se v različni literaturi velikokrat pojavljajo (predvsem dvopičje, npr.: SIST EN ISO 11721-1:2001 ali SIST EN ISO 11721-1: 2001 ali SIST EN ISO 11721-1 : 2001 ...)? Ali je dvopičje levostično, nestično? V literaturi se skoraj vedno pojavlja v obojestransko stični obliki, ki je SP nikjer ne predvideva.


  Odgovor:

  Po načelih, ki jih uveljavlja Slovenski inštitut za standardizacijo, so standardi zapisani navadno s stičnim dvopičjem: SIST EN ISO 11721-1:2001.

  Ta način dopušča tudi Slovenski pravopis 2001, in sicer v členu 370, ko omenja, da se pri zaznamovanju dolžine glasov v fonetičnih zapisih, npr. ['bra:ta], za ločevanje enot v UDK (npr. UDK 808.63:80(497.12-1992) 80:930.85), v glasbi za ponavljanje odlomka, za ločevanje ur in minut na digitalnih številčnicah ipd. se neskladenjsko dvopičje piše stično.

  Helena Dobrovoljc (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.