×

Razlika med decimalno in skladenjsko vejico
  • Vprašanje:

    Če naštevamo decimalna števila, imamo v seznamu števila z decimalnimi vejicami, seznam pa moramo ločevati z vejicami. Na primer tri števila: 1,12 2,03 15 Kako se pravilno napiše sledeči seznam:1,12, 2,03 in 15?


    Odgovor:

    Medtem ko je decimalna vejica obojestranskostična (1,12), je vejica v skladenjski rabi, ki jo uporabljamo pri naštevanju, levostična. Pravilno zapisan seznam je torej:1,12, 2,03 in 15, tako kot ste zapisali tudi sami.

    Helena Dobrovoljc (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.