×

Razlika med decimalno in skladenjsko vejico
  • Vprašanje:

    Če naštevamo decimalna števila, imamo v seznamu števila z decimalnimi vejicami, seznam pa moramo ločevati z vejicami. Na primer tri števila: 1,12 2,03 15 Kako se pravilno napiše sledeči seznam:1,12, 2,03 in 15?


    Odgovor:

    Medtem ko je decimalna vejica obojestranskostična (1,12), je vejica v skladenjski rabi, ki jo uporabljamo pri naštevanju, levostična. Pravilno zapisan seznam je torej:1,12, 2,03 in 15, tako kot ste zapisali tudi sami.

    Helena Dobrovoljc (avgust 2014)