×

Vejica in večbesedni vezniki: »torej če«, »tj. da«, »namreč da«
 • Vprašanje:

  Ali se v spodnjih primerih za namreč, torej in tj. piše vejica ali pa je mogoče tudi brez?

  • Povedali so, da se strinjajo, namreč da tudi oni mislijo ...
  • Povedali so, da bo predstava v dvorani samo ob zelo slabem vremenu, torej če bo ...
  • To pomeni, da uporabniki nimajo nobene druge možnosti več, tj. da so preverili že vse ...

  Odgovor:

  Na podobno vprašanje je bilo že odgovorjeno: Vejica in večbesedni vezniki: »torej ko«.

  Na kratko lahko ponovimo, da je odločitev o tem, ali zapišemo vejico pred prvim veznikom ali pred prvim in drugim veznikom, pomenske narave in povezana s pravopisnim določilom § 328 (Pravopisna pravila 2003).

  Sledeč pravopisnemu določilu (ki pravi: »Kadar prideta skupaj priredni in podredni veznik pred vmesnim odvisnikom, pišemo vejico samo pred prvim veznikom: Pridem sam, in če bo le mogoče, pripeljem še koga. /…/«) in našemu predvidevanju o pomenu vaših nedokončanih zgledov je vaša zadnja dva zgleda treba pisati z vejico pred prvim veznikom. Priredna veznika (torej, tj.) povezujeta dva stavka, od katerih se drugi začne s podrednim veznikom (če, da):

  • Povedali so, da bo predstava v dvorani samo ob zelo slabem vremenu, torej če bo ...
  • To pomeni, da uporabniki nimajo nobene druge možnosti več, tj. da so preverili že vse ...

  Drugače pa razumemo vaš prvi zgled, v katerem priredni veznik namreč »zastopa opuščeni nadredni stavek« (2003: 39). Pravopis v takem primeru priporoča pisavo vejice pred prvo in drugo vezniško besedo.

  • Povedali so, da se strinjajo, namreč (strinjajo se o tem), da tudi oni mislijo ...

  Aleksandra Bizjak Končar (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.