Vejica in večbesedni vezniki: »torej če«, »tj. da«, »namreč da«
  • Vprašanje:

    Ali se v spodnjih primerih za namreč, torej in tj. piše vejica ali pa je mogoče tudi brez?

    • Povedali so, da se strinjajo, namreč da tudi oni mislijo ...
    • Povedali so, da bo predstava v dvorani samo ob zelo slabem vremenu, torej če bo ...
    • To pomeni, da uporabniki nimajo nobene druge možnosti več, tj. da so preverili že vse ...

    Odgovor:

    Na podobno vprašanje je bilo že odgovorjeno: Vejica in večbesedni vezniki: »torej ko«.

    Na kratko lahko ponovimo, da je odločitev o tem, ali zapišemo vejico pred prvim veznikom ali pred prvim in drugim veznikom, pomenske narave in povezana s pravopisnim določilom § 328 (Pravopisna pravila 2003).

    Sledeč pravopisnemu določilu (ki pravi: »Kadar prideta skupaj priredni in podredni veznik pred vmesnim odvisnikom, pišemo vejico samo pred prvim veznikom: Pridem sam, in če bo le mogoče, pripeljem še koga. /…/«) in našemu predvidevanju o pomenu vaših nedokončanih zgledov je vaša zadnja dva zgleda treba pisati z vejico pred prvim veznikom. Priredna veznika (torej, tj.) povezujeta dva stavka, od katerih se drugi začne s podrednim veznikom (če, da):

    • Povedali so, da bo predstava v dvorani samo ob zelo slabem vremenu, torej če bo ...
    • To pomeni, da uporabniki nimajo nobene druge možnosti več, tj. da so preverili že vse ...

    Drugače pa razumemo vaš prvi zgled, v katerem priredni veznik namreč »zastopa opuščeni nadredni stavek« (2003: 39). Pravopis v takem primeru priporoča pisavo vejice pred prvo in drugo vezniško besedo.

    • Povedali so, da se strinjajo, namreč (strinjajo se o tem), da tudi oni mislijo ...

    Aleksandra Bizjak Končar (avgust 2014)