×

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«
  • Vprašanje:

    Zanima me razlikovanje med besedama dalje in naprej v besednih zvezah, ki se nanašajo na cene. Je pravilno zapisati: Darila od 5 EUR dalje ali Darila od 5 EUR naprej.


    Odgovor:

    Zvezi od x evrov dalje in od x evrov naprej sta ustaljeni besedni zvezi, neke vrste komunikacijska obrazca, ki se uporabljata bodisi kot nagovor ali informacija potrošniku o ceni in posledično ugodnosti (oz. neugodnosti) določenega izdelka ali storitve. Kot taki sta značilni predvsem za oglaševalski diskurz oz. za oglasno-informativna sporočila, v strokovnem ali umetnostnem besedilu in v knjižnem jeziku pa bi delovali zaznamovano. Analiza dejanske besedilne rabe je pokazala, da se pogosteje rabi zveza od x evrov naprej, v razvrstitvi glede na tipična besedila, med katerimi prevladujejo časopisi, revije in internet, pa med njima ni velikih odstopanj.

    Polona Gantar (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.