×

Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«
  • Vprašanje:

    Zanima me razlikovanje med besedama dalje in naprej v besednih zvezah, ki se nanašajo na cene. Je pravilno zapisati: Darila od 5 EUR dalje ali Darila od 5 EUR naprej.


    Odgovor:

    Zvezi od x evrov dalje in od x evrov naprej sta ustaljeni besedni zvezi, neke vrste komunikacijska obrazca, ki se uporabljata bodisi kot nagovor ali informacija potrošniku o ceni in posledično ugodnosti (oz. neugodnosti) določenega izdelka ali storitve. Kot taki sta značilni predvsem za oglaševalski diskurz oz. za oglasno-informativna sporočila, v strokovnem ali umetnostnem besedilu in v knjižnem jeziku pa bi delovali zaznamovano. Analiza dejanske besedilne rabe je pokazala, da se pogosteje rabi zveza od x evrov naprej, v razvrstitvi glede na tipična besedila, med katerimi prevladujejo časopisi, revije in internet, pa med njima ni velikih odstopanj.

    Polona Gantar (avgust 2014)