×

Členki in pisanje vejice
 • Vprašanje:

  V dilemi sem, kaj je pravilno:

  In ja, zahvalila sem se.

  ali

  In, ja, zahvalila sem se.

  Sama bi se odločila za drugo različico, ker se mi zdi, da je tisti »ja« zgolj vrinjen, v člankih pa nenehno opažam primeri, kot so, denimo: In ja, zahvalila se je. Ampak ne, ne bom šla.


  Odgovor:

  Pravopisno določilo § 346 (Pravopisna pravila 2003) določa pisanje vejice pri samostojnih členkih: »Da, vse je čisto; Ne, to ni samo površje. /…/«.

  Vendar nas določilo § 347 opozarja: »Pisanje in opuščanje vejice pri nekaterih členkih je odvisno od stilnega poudarka takih izrazov: Tega seveda ne tajim. Takih stvari se, seveda, ne pove na glas

  V zgledu, ki ga navajate, je upoštevajoč stilni poudarek (premor v govoru) možnost zapisa:

  1. navezovalne zveze členkov in ja: In ja, zahvalila sem se.

  2. veznika in, ki mu sledi členek potrjevanja ja. In, ja, zahvalila sem se.

  Aleksandra Bizjak Končar (avgust 2014)


Prijavite se za odgovor