×

Pomen besed »odprodaja« in »razprodaja«
 • Vprašanje:

  Zanima me pomenska razlika med besedama odprodaja in razprodaja (če obstaja). Katero je primerneje uporabljati pri oglaševanju?


  Odgovor:

  Po SSKJ-ju je r_azprodaja_ glagolnik glagolov razprodati oz. razprodajati, pri čemer razproda(ja)ti pomeni 'proda(ja)ti po delih' ali 'proda(ja)ti celotno zalogo'. Odprodaja je glagolnik glagolov odprodati oz. odprodajati in pomeni 'proda(ja)ti kot del, dele celote'. Glagolnika torej nista povsem prekrivni sopomenki niti v prvem pomenu razprodaje. Ključna pomenska razlika izhaja iz različnih pomenov predpon raz… oz. od… Pri razprodaji gre tako za 'prodajo/prodajanje po delih' na več strani, in sicer v smislu ločitve, delitve na več delov, npr. odločil se je za razprodajo zemljišča, oz. za 'prodajo/prodajanje celotne zaloge' v smislu dosege zaželenega namena, cilja oz. prenehanja obstajanja nekega stanja, npr. odločili so se za razprodajo, tj. za prodajo izdelkov po znižanih cenah, da bi prodali spomladansko kolekcijo. Pri odprodaji gre za 'prodajo dela, delov celote', tudi v smislu odstranitve, ločitve od česa, od celote, npr. preostala jim je le še odprodaja premoženja, torej dela za delom. Obe predponi lahko izražata tudi dovršnost, tj. neke vrste dokončnost.

  V oglaševanju je tako na mestu raba razprodaje (predvsem v drugem pomenu) kot odprodaje, vendar z zavedanjem pomenskih razlik in odtenkov. Pri oglaševanju (dokončne) prodaje celotne zaloge obutev, oblačil, tekstilnih izdelkov ipd. (običajno po znižani ceni in v določenem časovnem obdobju) govorimo npr. o posezonski, sezonski, zimski ali poletni razprodaji obutvi, oblačil, tekstila, pri oglaševanju prodaje zadnjih artiklov npr. neke linije izdelkov (kar ni nujno vezano na znižane cene in že vnaprej določeno časovno obdobje, pač pa navadno na (od)prodajo vseh izdelkov), pa o odprodaji. Prav zato se odprodaja navadno pojavlja skupaj s predlogom do, in sicer v zvezi do odprodaje, npr. cene veljajo do odprodaje zalog. Pogosto se v oglaševanju odprodaja uporablja tudi na področju poslovanja z nepremičninami, in sicer v zvezah, kot so delna, postopna odprodaja deležev, premoženja, nepremičnin ipd.

  V besedni zvezi z zalogami se tako v sodobni rabi glede na stanje v korpusih pojavljata tako razprodaja kot odprodaja, čeprav je očitno več zvez z razprodajo: za razprodajo zalog je tako v Gigafidi 563 zadetkov (v bolj uravnoteženem korpusu Kres 53), za zvezo odprodaja zalog pa v Gigafidi 227, v Kresu pa 30 zadetkov. A razlike so v pomenu, pomenskih odtenkih in različnih poudarkih, npr. cene veljajo do razprodaje zalog 'dokler ne bodo zaloge razprodane – gre zgolj za znižanje cen, ki je vezano na določeno časovno obdobje' proti cene veljajo do odprodaje zalog 'dokler ne bodo odprodani zadnji oz. vsi izdelki neke linije (pogosto zaradi zaprtja trgovine oz. selitve na drugo lokacijo)'.

  Nataša Gliha Komac (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.