×

Poimenovanje za moškega, ki se ukvarja s prostitucijo
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri izraz bi bil najprimernejši za poimenovanje moškega, ki se poklicno ukvarja s prostitucijo. Na Gigafidi sem našla izraze (1) prostitut (286 zadetkov), (2) moška prostitutka (57zadetkov) in (3) prostitutek (21 zadetkov). Avtorica, katere delo lektoriram, je uporabila izraz (4) moški prostitutek. Podoben problem je z moško ustreznico za medicinsko sestro.


  Odgovor:

  Slovar novejšega besedja slovenskega jezika navaja le prostitut. Ta maskulinativ je sistemsko utemeljen in ga potrjuje raba, zato je vsekakor primernejši od dvobesednega poimenovanja moška prostitutka in manjšalniško ter zato rahlo smešno delujočega prostitutek.

  Naše srednje zdravstvene šole izobražujejo za poklic srednja medicinska sestra oz. srednji zdravstvenik (pred nekaj leti so bili še medicinske tehnice in tehniki), visoke pa za diplomirane medicinske sestre oz. diplomirane zdravstvenike.

  Marko Snoj (avgust 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.