×

Uporaba predloga z in njegove variante s (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšen zapis je pravilnejši:

  Deska, okrašena z vrtnicami in s kuhalnico, je visela nad kuhinjsko mizo.
  ali
  Deska, okrašena z vrtnicami in kuhalnico, ...

  Sama pogosto videvam po knjigah drugo različico, lektorica pa, kot opažam, dosledno vnaša predloge, kot je prikazano v prvem primeru.

  Odgovor:

  Pravilnejši je drugi zapis: Deska, okrašena z vrtnicami in kuhalnico, saj pred dvema zaporednima odnosnicama predloga ne ponavljamo, zato tudi rečemo in zapišemo umivati z milom in vodo. Vaš primer se od drugega razlikuje le v tem, da bi pred kuhalnico uporabili alomorfni s. Ker pa ta s predstavlja isti predlog z, čeprav se udejanja z drugim glasom in zapiše z drugo črko, bi bilo njegovo ponavljanje v tolikšni bližini slogovno slabo, vsekakor neprimerljivo s primerom Grem v Ljubljano in na Bled, v katerem sta uporabljena dva povsem različne predloga.

  Enako velja za primer Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, ki ga zadnje čase vse pogosteje videvamo v slogovno slabši različici Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom.

  Vendar je ponovitev predloga smiselna, če sta predložna samostalnika ločena recimo z dolgim vrinjenim stavkom ali če se poleg tega ogibamo možnemu dvoumju:

  Posvetujte se z zdravnikom, ki bo rad pomagal vam in vašim bližnjim, ali s farmacevtom.

  Marko Snoj, Peter Weiss (avgust 2014)