×

Narodna »herojinja« ali »herojka«
 • Vprašanje:

  Ali nam lahko strokovno pomagate razvozlati dvom?

  Kako je pravilno napisati: narodna heroina Rezka Dragar ali narodna herojinja Rezka Dragar?


  Odgovor:

  Odgovor na vprašanje prinaša Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki pojasnjuje, da je ženska oblika od samostalnika heroj herójinja, torej narodna herojinja, samostalnik heroína pa razlaga bodisi kot osrednja ženska osebo v literarnem delu bodisi kot igralko, ki igra samo vloge močnih ženskih značajev.

  V vašem primeru je torej ustrezno zapisati: narodna herojinja Rezka Dragar.

  Sicer je ženska oblika samostalnika heroj tudi herojka, ki je v rabi precej pogosta, npr.:

  Prav tako je znano delo hrvaške umetnice Sanje Iveković – projekt GEN XX, s katerim imena hrvaških narodnih herojk iz druge svetovne vojne povezuje s formo modnih oglasov iz obdobja 1997/98. (Delo, 2003)

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.