×

Vezaj med kratico in pridevnikom
 • Vprašanje:

  Ali je v zvezi LRN-turbulentni model ustrezno uporabiti vezaj? V zvezi LRN-model se mi zdi raba vezaja (glede na pravopisna pravila) povsem ustrezna. Kako je torej z vezajem v prvem primeru? Lahko število π zapišemo tudi v obliki π-število?


  Odgovor:

  Po pravilih SP 2001 (člen 496) so podredne zloženke, ki imajo v prvem delu kratico, števko ali črko, pisane z vezajem, pri obrnjenem zaporedju pa brez vezaja: LRN-model ali model LRN.

  Pravopis ne prinaša napotila glede položaja, ko kratica v prilastkovnem položaju dobi nedvoumno pridevniško vlogo in je zapis vezaja nepotreben, saj je kratica le ena od sestavin levega prilastka:

  • LRN turbulentni model

  V podobne položaje prihajajo tudi nekatere nekratične sestavine zloženke, ki vse pogosteje nastopajo v pridevniški vlogi, npr.:

  • videonadzor proti video varnostni nadzor
  • brutoproizvod proti bruto družbeni proizvod

  Razlaga nesklonljivega samostalnika pi je po SSKJ naslednja: število, ki izraža razmerje med obsegom in premerom kroga. Uporaba jedrnega samostalnika število je torej pleonastična (podobno kot pri sporočilo SMS, sistem ABS), če pa ga že uporabljamo v zvezi s pi oz. π, je precej bolj običajen zapis število pi (število π).

  Helena Dobrovoljc (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.