×

Ujemanje sestavljenega osebka: veznik »ali«
 • Vprašanje:

  Ali je v naslednjem primeru ustrezna raba dvojinske oblike glagola biti glede na to, da je med posameznima veličinama ločni veznik ali?

  Če so razmere poenostavljene, tj. da sta masa in čas ali hitrost in tlak konstantni veličini, ...


  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici so pri obravnavi priredno zloženega osebka (2008: 609, 610) navedeni zgledi za vezavo stavčnih členov z veznikom ali, ki kažejo, da imamo načeloma možnost izbire edninskega ali needninskega ujemanje s povedkom:

  1. Tja bova šla ali ti ali jaz.
  2. Tja boš šel ali ti ali jaz.

  Vendar nadaljnji zgledi potrjujejo, da ob večjedrnem osebku »včasih povedke uravnava povedku bližnje jedro priredno zloženega osebka« (Toporišič 2008: 619; glej tudi Bajec 1955/56, Vezanje več osebkov s povedkom): Eden ali dva človeka sta sedela za pečjo.

  Upoštevajoč zgoraj navedene slovnične ugotovitve, je v vašem zgledu priredno zloženega osebka (ločno priredje, ki ga sestavljata dve vezalni priredji (masa in čas; hitrost in tlak), edina smiselna izbira dvojinska povedkova vez, saj tako prvo (masa in čas) kot drugo vezalno priredje (hitrost in tlak), ki ju obravnavamo kot »edninsko edninsko jedro«, zahtevata dvojinski povedek (Toporišič 2008: 609).

  Aleksandra Bizjak Končar (september 2014)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.