×

Izvor priimkov Bitenc, Pehani, Zupanič ...
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov: Bitenc, Pehani, Zupanič, Cafuta, Carli, Repec, Slameršak in Hostnik.


  Odgovor:

  Priimek Bitenc je po nastanku stanovniško ime, označuje prebivalca vasi Bitnje. Glede na 456 oseb in od tega 270 v osrednjeslovenski statistični regiji in 90 v gorenjski statistični regiji gre najverjetneje za (Zgornje, Srednje in Spodnje) Bitnje pri Kranju, ki izvirajo iz staroslovenskega osebnega imena *Bit.

  Pehani je zelo redek priimek, ima ga le 20 oseb, od tega 14 v osrednjeslovenski regiji. Priimek je najverjetneje prišel v Slovenijo z migracijo od drugod. Vendar se zdi, da je njegova različica Pehan z 39 osebami, od tega 30 v podravski regiji. Njegova motivacija ni jasna.

  Zupanič je prozoren priimek, pomeni 'zupanov sin', zúpan pa je glasovno ponemčeni slovenski župán.

  Cafuta je nastal iz narečnega koroškega in štajerskega vzdevka cafuta 'nemarnica' (po Pleteršniku), 'vlačuga' (SSKJ).

  Carli je tolminski priimek, prvič izpričan 1515 v Modreju in Šebreljah kot Zarli, 1523 Zarel. V priimku je jasno le nemško manjšalno priponsko obrazilo -le oz. -l, zapisano po italijanski pisni tradiciji kot -li, ni pa jasna podstava car-, ki gotovo ni car v pomenu 'cesar'.

  Repec (73 oseb, od tega 63 v podravski regiji) je nastal bodisi kot manjšalnica iz osebnega imena Rep, bodisi kot stanovniško ime iz ledinskega imena Rep.

  Slameršak je zelo redek priimek (17 oseb, večinoma iz okolice Maribora), gotovo iz nekega zemljepisnega imena. Njegova različica je priimek Slameršek (22 oseb). Prim. podobno tvorjene priimke Hameršak, Reberšak oz. Reberšek ipd.

  Hostnik (517 oseb, od tega 178 osrednjeslovenska, 161 savinjska regija) je bodisi iz vzdevka hostnik 'ropar' bodisi iz zemljepisnega imena Host oz. Hosta.

  Silvo Torkar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.