×

Začetnica pri pisanju stvarnih lastnih imen in enakopisnih občnoimenskih poimenovanj
 • Vprašanje:

  Lepo bi prosila za pomoč pri rabi velike in male začetnice. Kako zapisujemo npr. osnovno šolo, gimnazijo in fakulteto v življenjepisu, npr.:

  Obiskovala sem O/osnovno šolo Ledina v Ljubljani, nato sem odšla na G/gimnazijo Moste, pozneje sem se vpisala na F/filozofsko fakulteto v Ljubljani.

  Z veliko ali malo?

  Imeni osnovna šola in gimnazija bi še sprejela z malo, ker ju občutim kot občni imeni, pri imenu filozofska se mi zatakne. Saj je v Ljubljani le ena F/filozofska fakulteta; utemeljitev, da mislimo na vrsto in ne na ime (člen 104 v SP 2001), se mi ne zdi povsem prepričljiva. To je, seveda, osebno mišljenje. Seveda pa je OŠ Ledina prav tako ena in bi ju morali verjetno pisati z veliko?

  Razumem (vsaj mislim) primere:

  • Pismo sem poslala na Filozofsko fakulteto v Ljubljano.
  • Izbirala sem med filozofsko, pedagoško in medicinsko fakulteto.
  • Na razpis se je prijavila tudi Srednja gostinska in turistična šola Izola.
  • Najprej sem obiskovala osnovno šolo v domačem kraju, nato sem odšla na gimnazijo v mesto.

  Kako pa je z rabo v raznih časopisnih člankih, revijah, leposlovju? So tu kakšni interni dogovori? Raba je namreč zelo raznolika.


  Odgovor:

  Pravila za pisanje slovenskih besedil (Slovenski pravopis 2001, člen 104) so univerzalna, kar pomeni, da se pri zapisu velike/male začetnice stvarnih imen ne odločamo glede na vrsto besedila ali njegove objave. Težava, ki jo opisujete, je povezana s tem, da pri nekaterih imenih težko razlikujemo med lastnimi stvarnimi imeni in med vrstnimi poimenovanji, saj so ta izrazno povsem enaka. V vprašanju navedene zglede naj bi zapisovali takole:

  • Obiskovala sem Osnovno šolo Ledina v Ljubljani, nato sem odšla na Gimnazijo Moste, pozneje sem se vpisala na F/filozofsko fakulteto v Ljubljani.

  Uporabili ste namreč uradna imena teh ustanov: Osnovna šola Ledina in Gimnazija Moste. Izjema je Filozofska fakulteta, kjer je tudi v vašem besedilu mogoče uporabiti oba tipa zapisa: Filozofska fakulteta v Ljubljani ali filozofska fakulteta v Ljubljani.

  Če bi uporabili izraze v konstrukcijah [ime kraj], potem bi tudi v prvih dveh izrazih uporabili malo začetnico:

  • Otroška leta je preživel v Ljubljani, kjer je končal osnovno šolo na Ledini.
  • Zares pa se Igorjevo življenje spremeni oktobra 1977 po prvem koncertu Pankrtov na moščanski gimnaziji.
  • Mojca je dijakinja ljubljanske gimnazije v Mostah.

  Pri imenu Filozofska fakulteta uporabljamo malo začetnico, ko govorimo o fakulteti, na kateri je mogoče študirati humanistične vede:

  • Filozofija me je sicer vedno zanimala, tako da sem se po višji šoli vpisal na filozofsko fakulteto.

  Helena Dobrovoljc (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.