×

Ujemanje pri matematičnih izrazih
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sem v naslednjem primeru ob števniku uporabil ustrezen sklon samostalniške zveze:

  Postopek izvedemo z 〖10〗^4 računskimi operacijami.


  Odgovor:

  V vašem vprašanju je člen matematičnega (številskega) izraza najbrž treba prebrati kot deset na četrto, tako da je sklon ustrezen in bi bil tak tudi, če bi bil člen izgovorjen kot deset na kvadrat, deset na tretjo, preprosto z nič ali z iks računskimi operacijami ipd.; izjemna bi bila v konkretnem primeru edinole gola člena 1 ali 2 (in 101, 102, 1001, 1002 itd.): s stoeno računsko operacijo.

  Nasploh so ti položaji številni in slabo uzaveščeni, o čemer priča pravopisni krivi nauk (npr. v geslu b3), da so v matematičnem izrazu x : y = z posamezni členi srednjega spola, saj to preberemo (oz. bi lahko prebrali) kot iks deljeno z ipsilon je (bilo vedno) enako ze. Po tej stranpoti lahko pridemo do prav tako napačnega sklepa, da so srednjega spola npr. vsi členi v matematičnem izrazu šest pomaranč deljeno s tri je enako dve pomaranči, kar pa ne drži: v na glas branem matematičnem izrazu je operacijam (izraženim s simboli , –, ×, :, = ...) pripisan srednji spol (deljeno, je (bilo) enako) ne glede na slovnične značilnosti posameznih členov.

  Peter Weiss (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.