×

Pika v napisu pod sliko
  • Vprašanje:

    Ali bi bila raba pike lahko upravičena, če se napis pod sliko začne npr. s Slika 9: Konfiguracija zaslonke in senzorja.?


    Odgovor:

    Po Slovenskem pravopisu 2001 (člen 241) napise pod slikami pišemo brez pike. Tovrstne napise, pa tudi javne napise, naslove pojmujemo kot povedi brez končnega ločila.

    Helena Dobrovoljc (september 2014)


Prijavite se za odgovor