×

Pisanje črk ob števkah (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako pisati črke ob števkah – stično, nestično, s piko na koncu ali brez – pri zapisovanju razredov: npr. 1.b ali 1.b. ali 1.b. ali 1b (Kako pa je pri hišnih številkah?)


  Odgovor:

  Kljub drugačnemu nasvetu v Slovenskem pravopisu 2001 (ki priporoča 1. b-razred, z ustreznim presledkom za vrstilnim števnikom, vendar z vezajem) je imena več paralelk na kaki šoli najbolje pisati na način 1. b razred, torej s presledkom za vrstilnim števnikom in brez vezaja. Ne gre namreč za b-razrede, ki bi se šteli od prvega naprej, ampak za prve razrede, ki dobijo razlikovalni dodatek a, b itd. Na marsikateri srednji šoli se število paralelk po prvem razredu skrči, tako da 1. i razred še imajo, naslednje leto pa sežejo le še do 2. h. Tako naj bi se pisali tudi ustrezno označeni členi zakonov ipd.: 90. a člen zakona o lokalni samoupravi (čeprav v Uradnem listu take primere pišejo stično za vrstilnim števnikom, vendar pa tudi brez vezaja za razlikovalno črko, torej 90.a člen).

  Pri hišnih številkah je potrebno črkovno razlikovanje, če s številsko oznako »ni mogoče ohraniti zaporedja lege stavb«, kot pravi ustrezni pravilnik. Malo črko pišemo stično s številko: Suhadolčanova ulica 9a. Velika črka kdaj nastopa zaradi sobesedila, zapisanega s samimi velikimi črkami, recimo v telefonskem imeniku, kar pa naj ostane izjema. – Prim. še Pisanje črk ob števkah.

  Peter Weiss (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.