×

Tvorjenke z e v pomenu ‘elektronski’
 • Vprašanje:

  Pri poimenovanju spletne aplikacije iščemo pravilnejšo obliko imena.

  Zanima me ali so kakršnekoli omejitve, oziroma pravila za uporabo predpone e? Na primer ePrenosi ali e-Prenosi, E-Prenosi...


  Odgovor:

  V aktualnih pravopisnih pravilih res še ne najdemo pravila, ki bi določalo rabo velikih in malih črk pri imenih s spredaj stoječim malim e (v pomenu 'elektronski', tudi 'spletni' ali 'informacijski') ali i (v pomenu 'informacijski'), npr. eVsebine, eDavki, eZdravstvo, iSlovar, iGoogle. Ta e/i ostane zapisan kot mala črka v vseh položajih, tudi če se nahaja v besedi, ki začenja poved, npr.:

  iSlovar je terminološki slovar informatike, razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje ...

  Kadar se ta e nahaja pred občnoimenskim poimenovanjem, npr. e-pošta, ga pišemo z vezajem. Če se taka beseda znajde na začetku povedi, pišemo ta e le z veliko začetnico, npr.:

  E-bančništvo je postalo pomemben vidik konkurenčne prednosti.

  Če boste svojo spletno aplikacijo poimenovali z lastnim imenom, je po analogiji z že ostoječimi poimenovanji tega tipa najbolje izbrati ime ePrenosi.

  Helena Dobrovoljc (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.