×

Vprašanje o deljenju besed
 • Vprašanje:

  Kako delimo besede ura, učiteljica, opazovalnica?


  Odgovor:

  Člen 612 v pravilih Slovenskega pravopisa 2001 pravi takole: »Po ene črke navadno ne puščamo na koncu vrstice in je nikoli ne prenašamo v naslednjo. Zloženk, katerih prva sestavina je črka ali števka, ob vezaju navadno ne delimo: c-linija, 8-milimetrski

  To torej pomeni, da besede ura raje ne delimo, če pa vendar, jo delimo u-ra. Tudi pri preostalih dveh primerih po ene črke raje ne puščamo na koncu vrstice, prepovedano pa to ni, torej:

  u(-)či-tel-ji-ca, o(-)pa-zo-val-ni-ca.

  Marko Snoj (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.