×

Vprašanje o deljenju besed
 • Vprašanje:

  Kako delimo besede ura, učiteljica, opazovalnica?


  Odgovor:

  Člen 612 v pravilih Slovenskega pravopisa 2001 pravi takole: »Po ene črke navadno ne puščamo na koncu vrstice in je nikoli ne prenašamo v naslednjo. Zloženk, katerih prva sestavina je črka ali števka, ob vezaju navadno ne delimo: c-linija, 8-milimetrski

  To torej pomeni, da besede ura raje ne delimo, če pa vendar, jo delimo u-ra. Tudi pri preostalih dveh primerih po ene črke raje ne puščamo na koncu vrstice, prepovedano pa to ni, torej:

  u(-)či-tel-ji-ca, o(-)pa-zo-val-ni-ca.

  Marko Snoj (september 2014)


Prijavite se za odgovor