×

Pisanje grških imen
  • Vprašanje:

    Prosim za odgovor na vprašanje, ali se grška imena (vzeta iz Bradačevega prevoda Aristofanove komedije Aharnjani, 1959) po novem SP pišejo drugače, kot jih navajam. Izpisala sem jih iz Bradačevih opomb v razlagi besed: Oineus, Fojniks, Filoktet, Belerofontes, Telefos, Tiesta, Inoja.


    Odgovor:

    Skladno s 1107. členom pravil Slovenskega pravopisa ta imena podomačujemo kot Ojnej, Fojniks, Filoktet, Belerofont, Telef, Tiest (če mislite Θυέστης) in Ino, kar se sklanja z ničtimi končnicami. Take rešitve ponuja tudi priročnik Antična imena po slovensko Bronislave Aubelj (Ljubljana 1997).

    Marko Snoj (september 2014)