×

Vezava glagola »želeti si« s predmetom v rodilniku
 • Vprašanje:

  Zadnjič me je v nekem članku zmotil tale zapis:

  • Želela sem si finančne neodvisnosti.

  Ali ni pravilneje:

  • Želela sem si finančno neodvisnost (4. sklon, in ne 2.)

  Podobne zapise sem že večkrat zasledila, zato ne vem, kaj je zdaj prav.


  Odgovor:

  Glagol želeti si v pomenu 'čutiti željo po čem' se veže s predmetom v rodilniku ali tožilniku, kot je razvidno iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika:

  želeti si tudi želeti
  rod.
  želi si miru, počitka, rešitve
  želi si pijače
  zgodilo se je to, česar si je dolgo želel

  tož.
  želi si novo obleko
  želela si je otroka
  želi si, da bi se sin vrnil

  Aktualna jezikovna raba kaže na to, da se SSKJ-jevski zgledi, ki predstavljajo zgolj vezavo z rodilnikom, pojavljajo danes v obeh sklonih, tj. tudi v tožilniku (po Gigafidi):

  želeti si miru (39)
  želeti si mir (22)

  želeti si počitka (3)
  želeti si počitek (2)

  želeti si rešitve (6)
  želeti si rešitev (4)

  Nekaterih zgledov (npr. želeti si pijače) v korpusu ne zasledimo. So pa v rabi danes pogosteje:

  želeti si zmage (90) / zmago (29)
  želeti si otroka (63)
  želeti si ljubezni (36) / ljubezen (4)
  želeti si družino (15) / družine (5)
  želeti si partnerstva (6)

  Kot pričajo že starejši viri (Metelko, Breznik; po Toporišiču, Nova slovenska skladnja, str. 89), število rodilniških vezav upada. V sodobni jezikovni praksi jo nadomeščajo tožilniške ali predložne vezave: prositi kruhaprositi za kruh … Sicer se rodilnik ohranja pri tistih samostalnikih, ki jih ni mogoče izražati v natanko določenih količinah (ljubezen, partnerstvo, mir …) in ta rodilnik se imenuje delni ali partititvni. Pogosto, a ne vedno, ima uporabnik možnost uporabiti tudi tožilniško varianto, kar je stilizacijska možnost. Tako je tudi v primeru, ki ga navajate: Želela sem si finančne neodvisnosti ali finančno neodvisnost.

  Helena Dobrovoljc, Polona Gantar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.