×

Sklanjanje imena »Olympia«
 • Vprašanje:

  V Gorici je športno društvo Olympia. Kako sklanjamo to lastno ime: ali ima v končnici j (Olympije, Olympiji ...) ali ga nima (Olympie, Olimpii ...).


  Odgovor:

  Pri imenu Olympia med končnim i osnove in samoglasnikom a sicer izgovorimo protizevni j, a ga pri pregibanju ne zapisujemo. Pravopisna pravila so glede oblikoslovnega pregibanja skopa, pravopisni slovar pa dovolj ekspliciten:

  • Ádria -e [ija] ž […] letala letala Adrie Airways
  • Cárnia -e [karnija] ž, zem. i. […] v Carnii
  • Cía -e tudi CÍA -E [cija] ž
  • Patrícia -e [ija] ž, oseb. i.
  • Pía -e [pija] ž, rod. mn. Pij oseb. i.

  Tako tudi ime Olympia oblikoslovno pregibamo v pisavi brez protizevnega j: Olympie Olympii Olympio pri Olympii z Olympio

  Naj opozorim še, da to načelo ne velja pri tvorbi svojilnega pridevnika. Pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 963 Olympia tvorimo s podaljšanim j (Olympijin). pravijo, da se v slovenščini osnova imena, ki se končuje s samoglasnikom i ali y, pri tvorbi svojilnega pridevnika podaljša z j.

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.