×

Izvor priimka »Škedelj«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Škedelj.


  Odgovor:

  Priimek Škedelj (221 oseb, od tega 143 v jugovzh. Sloveniji, vendar ne v Beli krajini) ima tudi različico Šketelj (32 oseb, od tega 15 v jugovzh. Sloveniji).

  Priimek je nejasen. Morda bi se ga dalo povezati z glagolom ščetiti se 'upirati se (o konju, človeku)', prid. šketljiv 'trmast, uporen' (o konju) (Razdrto), gl. Bezlaj, ESSJ IV, s. 21 (avtor gesla Marko Snoj). Štrekelj izvaja iz *tščetiti se iz *tščeta 'škoda'. Na s. 20 v isti knjigi zasledimo še geslo ščetiti, tudi šketiti 'obdelovati tako, da ni več uporabno, kvariti' (kraš., dol.). Avtor gesla M.Snoj izvaja ta narečni glagol iz *tščetiti. Priimka Škedelj in Šketelj v Bezlajevem slovarju nista omenjena.

  Silvo Torkar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.