×

Izvor priimka »Androjna«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Androjna


    Odgovor:

    Priimek Androjna (1.1.2013 je bilo v RS 98 oseb s tem priimkom, od tega 48 v spodnjeposavski in 30 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal iz krstnega imena Andrej oz. njegove hipokoristične različice Androja (prim. podobno tvorjeni priimek Markoja) z obrazilom -ina, ki ima tu verjetno večalno vlogo. Zapis Androjna nam. Androjina odraža moderno vokalno redukcijo.

    Silvo Torkar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.