×

Izvor priimka »Androjna«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Androjna


    Odgovor:

    Priimek Androjna (1.1.2013 je bilo v RS 98 oseb s tem priimkom, od tega 48 v spodnjeposavski in 30 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal iz krstnega imena Andrej oz. njegove hipokoristične različice Androja (prim. podobno tvorjeni priimek Markoja) z obrazilom -ina, ki ima tu verjetno večalno vlogo. Zapis Androjna nam. Androjina odraža moderno vokalno redukcijo.

    Silvo Torkar (september 2014)