×

Izvor priimka »Peterca«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Peterca


    Odgovor:

    Priimek Peterca (1.1. 2013 je bilo v RS 158 oseb s tem priimkom, od tega 147 v osrednjeslovenski statistični regiji) je nastal iz krstnega imena Peter in je enak hipokoristični obliki Péterca, ki se je zaradi moderne vokalne redukcije razvila iz Pétrica. Priimek Petríca, ki je razširjen na zahodnem robu slovenskega ozemlja, je zaradi naglasa na obrazilu ohranil prvotno obliko obrazila -ica, prim. podobno tvorjene in naglašene priimke Mihelica, Blažica, Hvalica.

    Silvo Torkar (september 2014)