×

Izvor priimka »Nograšek«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Nograšek


    Odgovor:

    Priimek Nograšek (1.1.2013 je bilo v RS 222 oseb s tem priimkom, od tega 161 v osrednjeslovenski in 40 v gorenjski statistični regiji) je nastal iz zemljepisnega imena Nograd (iz Vinograd po odpadu nenaglašenega prvega zloga) s priponskim obrazilom -š(č)ek (zlitim iz obrazil -ski in -jak). Priimki z obrazilom -šek skoraj brez izjeme označujejo krajevni izvor oz. krajevno pripadnost nosilca.

    Silvo Torkar (september 2014)