×

Izvor priimka »Nograšek«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Nograšek


    Odgovor:

    Priimek Nograšek (1.1.2013 je bilo v RS 222 oseb s tem priimkom, od tega 161 v osrednjeslovenski in 40 v gorenjski statistični regiji) je nastal iz zemljepisnega imena Nograd (iz Vinograd po odpadu nenaglašenega prvega zloga) s priponskim obrazilom -š(č)ek (zlitim iz obrazil -ski in -jak). Priimki z obrazilom -šek skoraj brez izjeme označujejo krajevni izvor oz. krajevno pripadnost nosilca.

    Silvo Torkar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.