×

Izvor priimka »Štefančič«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Štefančič


  Odgovor:

  Priimek Štefančič (1.1.2013 je bilo v RS 653 oseb s tem priimkom, od tega 184 v osrednjeslovenski, 117 v savinjski, 110 v obalno-kraški statistični regiji itd.) je glede na visoko frekvenco in razpršenost očitno nastal v več žariščih. Po izvoru je to patronimik* z zloženim obrazilom -čič, ki je nastalo iz obrazil -ec in -ič. Štefančič je zato lahko 'Štefanov sin' ali pa 'sin Štefanca'.

  *patronimik = osebno ime (navadno priimek), izpeljan iz očetovega osebnega imena

  Silvo Torkar (september 2014)