×

Izvor priimka »Štefančič«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Štefančič


  Odgovor:

  Priimek Štefančič (1.1.2013 je bilo v RS 653 oseb s tem priimkom, od tega 184 v osrednjeslovenski, 117 v savinjski, 110 v obalno-kraški statistični regiji itd.) je glede na visoko frekvenco in razpršenost očitno nastal v več žariščih. Po izvoru je to patronimik* z zloženim obrazilom -čič, ki je nastalo iz obrazil -ec in -ič. Štefančič je zato lahko 'Štefanov sin' ali pa 'sin Štefanca'.

  *patronimik = osebno ime (navadno priimek), izpeljan iz očetovega osebnega imena

  Silvo Torkar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.