×

Velika začetnica za dvopičjem
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali za dvopičjem pišemo veliko začetnico, kadar za njim sledi npr. zapis definicije ali hipoteze (npr. K. hipoteza pravi: ....).


  Odgovor:

  Raba velike začetnice je za dvopičjem odvisna od (1) skladenjske in pomenske samostojnosti enote, ki sledi dvopičju; (2) števila povedi, ki sledijo dvopičju.

  • Neko drugo pojasnilo pravi: Mnogo je zdravnikov, ki zanemarijo svoje zasebno življenje. Svoje moči in prizadevanja posvetijo samo pacientom in svoji karieri, doma pa živijo čustveno zelo revno življenje.
  • Buržoazna država pa pravi: tu ste ranljivi, tu vas bom varovala, tu vas bom tepla.

  V vašem primeru je uporabljen glagol praviti v funkciji uvajalnega sredstva ... če bi šlo za premi govor, bi rekli napovednega stavka. V tem primerih je enota, ki sledi, skladenjsko dovolj samostojna, da jo pišemo z veliko začetnico. Velika začetnica je primernejša tudi, če navajate več povedi.

  • Hipoteza pravi: K/kadar imamo zelo malo energije, naša zavest preračuna, kateri organ je bolj pomemben in kateri manj – in nato odklaplja manj pomembne v delu.

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.