×

Glasbeni instrument je ... inštrument?
 • Vprašanje:

  Pri glasbi rajši rabimo instrument ali inštrument? Nekateri trdijo, da instrument pomeni orodje in inštrument pomeni glasbilo. Je res? Če bi bilo tako, bi bilo pravilno samo inštrumentalna glasba, inštrumentacija, inštrumentalist itd. ... SSKJ ne razlikuje.


  Odgovor:

  Vprašanje ni bilo niti načelno niti praktično rešeno v nobenem dosedanjih pravopisnih priročnikov. Tako je že leta 1935 Breznik odločitev sestavljavcev pravopisnih pravil (19359 zagovarjal z dejstvom, da bi bila uklonitev fonetičnemu pisanju prevelik poseg v dotedanjo pisno normo. Zapisal je, da si z Ramovšem »nista upala« pisati š v obsegu, kot bi ga zahtevala dejanska govorna praksa, temveč sta sprejela le nekaj zgledov, da bi nakazala smernice za pisni jezik. Zavedala pa sta se, da se med ljudmi govori večinoma š.

  Da pa ne bomo segali predaleč, povejmo le še, da oba povojna pravopisa, tako SP 1950 kot 1962, ločujeta med:

  • tujkami, kjer sta ohranjala skupini sp in st v govoru in zapisu (inspiracija, specifičen),
  • v izposojenkah pa naj bi pisali in govorili šp in št (študent, inštitut).

  Nadaljnji jezikovni razvoj je pokazal, da je prišlo celo do pomenskega razlikovanja ... to je razvidno iz slovarskih delov obeh pravopisov in iz redakcij v SSKJ, kjer instrument pomeni 'v posebni obliki sestavljen in potrjen zapis o dogodku pravne narave, zlasti v mednarodnih odnosih; listina', vsi ostali pomeni (1. natančna priprava za merjenje; 2. glasbilo; 3. sredstvo, pripomoček, predpis, ukrep) pa so po SSKJ in SSKJ2 zapisani in izgovorjeni bodisi instrument bodisi inštrument. Normirana je torej dvojnica.

  Slovenski pravopis 2001 je v skladu s prevladujočo govorno prakso uveljavil podomačeni zapis in izreko inštrument le za pomen 'glasbilo', vendar pa tega načela ni dosledno uveljavil za celo besedno družino. Tako so izpeljanke pisane še po starem, to je:

  instrumentálen [...] npr. instrumentálni koncert

  instrumentalíst [...] |igralec na glasbilo|; instrumentalístka

  instrumentírati [...] instrumentíranje [...] npr. instrumentalizirati klavirsko skladbo

  Pri prenovi kodifikacije bo treba ponovno preučiti pisne navade in težnje sodobnega uporabnika, ki izhajajo tudi iz nakazanih smernic v aktualnem pravopisu (inštrument) in vodijo k sklepanju, kakršno ste nakazali v zastavljenem vprašanju.

  Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.