×

Ženski pedofil je ...?
 • Vprašanje:

  Veliko se ukvarjam s slovenskim pravopisom oziroma z jezikom na splošno, ker prevajam tuja dela, pa tudi sam pišem in objavljam prozo. Zanima me, kakšna je ženska oblika besede pedofil? V SSKJ je nisem našel. V Novi besedi sem dobil en sam zadetek: s pedofilkami.


  Odgovor:

  Kot ste ugotovili že sami, je edina ženska oblika samostalnika pedofil, ki jo najdemo v gradivu pedofilka. Tvorba s priponskim obrazilom -ka je besedotvorno in normativno nevtralna, kar je razvidno iz podobnih izpeljank, npr. v Slovenskem pravopisu 2001:

  Ali v korpusu Gigafida:

  • modofilka
  • pedofilka
  • filmofilka
  • nekrofilka

  Besede res še nimamo v SSKJ, bo pa kmalu vidna v Sprotnem slovarju slovenskega jezika na portalu Fran.

  Helena Dobrovoljc (november 2014)