×

Vprašanje iz kemije: »večatomska« molekula ali »večatomna« molekula?
 • Vprašanje:

  Katera oblika pridevnika je v naslednjem primeru ustrezna: večatomna ali večatomska molekula? Glede na skladenjsko podstavo ('taka, ki je iz več atomov') predvidevam, da večatomna.


  Odgovor:

  Oba pridevnika (atomski in atomen) se primarno nanašata na atom, kar dokazujejo izrazi, kjer se atomski ne nanaša na atomsko energijo, ampak na atom (atomsko jedro, atomska vez, atomska fizika (ki ni sopomenka za jedrsko fiziko) itd.).

  Naši splošni in terminološki slovarji (Slovenski tehniški slovar A–B) pridevnika atomen še ne poznajo, imajo pa pridevnik atomski v pomenu 'ki se nanaša na atom'. Npr. absolutna atomska masa je kemijski termin, ki ima v STS razlago: kem. 'masa enega atoma elementa, molska masa (enoatomskih molekul) elementa, deljena z Avogadrovim številom'.

  Kljub temu da je na spletu precej pogostejši pridevnik atomski (ki ga beležijo tudi slovarji (SSKJ, SP, nekaj primerov v različnih terminoloških slovarjih itd.), se pojavlja tudi pridevnik atomen (razmerje med obema v Gigafidi je 12.040 : 3 v korist pridevnika atomski).

  Zanimivo je, da je prav pri zvezi, o kateri sprašujete, tj. večatomska/večatomna molekula, na spletu pogostejša večatomna molekula. Toda glede na to, da je precej pojavitev tudi za večatomsko molekulo, bi svetovali obliko večatomska molekula, ki je bolj običajna glede na siceršnjo rabo pridevnika atomski.

  Mojca Žagar Karer (november 2014)