×

Sklanjanje števnikov
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri od dveh zapisov (šestih ali šest) v nadaljevanju je pravilen:

  1. Marjan pravzaprav večino preostalih šestih mesecev svojega šolanja preživi v Ameriki.
  2. Marjan pravzaprav večino preostalih šest mesecev svojega šolanja preživi v Ameriki.

  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici je o sklanjanju števnikov, ki se v govoru končujejo na 5–99, zapisano, da se sklanjajo z glasovnimi končnicami in ničtimi končnicami (2008: 330–331). Vendar žal slovnica nikjer izrecno ne zapiše ugotovitve starejših slovničarjev:

  »Medtem ko se pri nižjih števnikih, zlasti enicah in nesestavljenih deseticah, sklanjatev še dosti redno uporablja, se skoraj enako redno opušča pri visokih sestavljenih številih« (glej Bajec, Kolarič, Rupel, Slovenska slovnica 1964, str. 192).

  Tudi jezikovna raba potrjuje večjo pogostnost sklanjanja z glasovnimi končnicami pri nižjih številih, zato je v vašem primeru ustreznejši zgled: Marjan pravzaprav večino preostalih šestih mesecev svojega šolanja preživi v Ameriki.

  Aleksandra Bizjak Končar (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.