×

Velika začetnica pri imenih okrajev
 • Vprašanje:

  Imena cest, vasi, mest ipd. vedno pišemo z veliko začetnico; to je jasno. Po isti logiki bi morali pisati z veliko začetnico tudi imena geografskih oz. upravnih enot, imenovanih okraji, npr.: v Prvem okraju na Dunaju; okraj Logatec oz. Logaški okraj; okraj Velikovec oz. Velikovški okraj.


  Odgovor:

  Po dogovoru v slovenščini petih tipov upravno-administrativnih enot ne obravnavamo kot stvarnih lastnih imen (SP 2001, člena 100 in 101). To so imena volilnih enot, volilnih okrajev, volišč za državnozborske volitve, volišč za lokalne volitve in imena katastrskih občin. (Navedeno po prispevku Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot avtoric M. Furlan. A. Gložančev in A. Šivic-Dular.) Raba potrjuje ta dogovor v vseh skladenjskih položajih:

  • kandidirajo v volilnem okraju Ilirska Bistrica
  • peti okraj tretje volilne enote
  • kandidat za poslanca v belokranjskem volilnem okraju

  Ob prevajanju iz jezikov oziroma okolij, kjer so tudi okraji uradne upravno-administrativne enote (npr. v Avstriji ), upoštevamo slovenska pravopisna pravila:

  • dunajski okraj Ottakring
  • Živi v prvem dunajskem okraju
  • Avstrijske oblasti v občinah ob mejni Muri in v okraju Radkersburg se z načrti za gradnjo elektrarn ne strinjajo

  Enako velja za zgodovinska besedila, na Slovenskem so bili namreč v zgodovini okraji naborni, davčni, kasneje pa le upravni, dokler niso bili (leta 1965) ukinjeni:

  • Na Kranjskem je bilo po podatkih Enciklopedije Slovenije v začetku 20. stoletja 71 krznarjev, od tega 11 v ljubljanskem okraju.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.