×

Naglas pridevnika »adicijski«
 • Vprašanje:

  Lepo pozdravljeni, zanima me, ali se pravilno naglasi adícijski izrek ali adicíjski izrek. Je pravilno naglasiti prvi ali drugi i?


  Odgovor:

  Pridevnik adicijski je naglašen na tretjem zlogu (adicíjski), saj pri njegovem tvorjenju iz samostalnika adícija pride do pomika naglasnega mesta, kar je značilno tudi za mnoge druge tovrstne izsamostalniške pridevnike (npr. dispozicíjski, investicíjski, opozicíjski).

  Tak naglas navaja tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je dostopen na slovarskem spletišču Fran (www.fran.si).

  Tanja Mirtič (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.