×

Naglas pridevnika »adicijski«
 • Vprašanje:

  Lepo pozdravljeni, zanima me, ali se pravilno naglasi adícijski izrek ali adicíjski izrek. Je pravilno naglasiti prvi ali drugi i?


  Odgovor:

  Pridevnik adicijski je naglašen na tretjem zlogu (adicíjski), saj pri njegovem tvorjenju iz samostalnika adícija pride do pomika naglasnega mesta, kar je značilno tudi za mnoge druge tovrstne izsamostalniške pridevnike (npr. dispozicíjski, investicíjski, opozicíjski).

  Tak naglas navaja tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki je dostopen na slovarskem spletišču Fran (www.fran.si).

  Tanja Mirtič (november 2014)


Prijavite se za odgovor